เช็คอินด้วยเครื่องอัตโนมัติ

ไม่เสียเวลาเข้าคิวรอเช็คอินอีกต่อไป โดยการใช้เครื่องเช็คอินอัตโนมัติ ให้บริการแล้วที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แฟรงก์เฟิร์ต โคเปนเฮเกน ลอนดอน (ฮีทโธรว์) และโตเกียว (นาริตะ)
•    เช็คอินและเลือกที่นั่งด้วยตัวเองล่วงหน้าได้ถึง 12 ชั่วโมง ก่อนเวลาเครื่องออก
•    กรณีที่ท่านมีกระเป๋าสัมภาระ สามารถนำไปโหลดใต้ท้องเครื่องได้ที่เคาน์เตอร์ Bag Drop ของการบินไทย

 

วิดีโอสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ


Video.js | HTML5 Video Player