เช็คอินด้วยเครื่องอัตโนมัติสำหรับผู้เดินทางจุดหมายปลายทางภายในประเทศ และเส้นทางระหว่างประเทศจากกรุงเทพ ไปสิงคโปร์ มาเลเชีย ออสเตรเลีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี และเส้นทางยุโรป หากท่านมีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง ท่านสามารถเช็คอินและพิมพ์บัตรที่นั่งได้ด้วยตนเองได้ที่เครื่องอัตโนมัติที่สนามบินสุวรรณภูมิ (Self Service Check-In : KIOSK)


ที่สนามบิน

ข้อกำหนดสำหรับการเช็คอินด้วยตนเอง (Self Service Check-In : KIOSK)

 • เที่ยวบินภายในประเทศของการบินไทยที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) ตู้ KIOSK เข็คอินบริเวณ ROW Check-in B,C,D,E,F,G,H,J,K
 • เที่ยวบินระหว่างประเทศของการบินไทยที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) ตู้ KIOSK เข็คอินบริเวณ ROW Check-in B,C,D,E,F,G,H,J,K โดยที่ต้องมีเอกสารประกอบการเดินทางที่ถูกต้องระหว่างการเช็คอิน
 • ต้องมีชื่อจองในเที่ยวบิน ยกเว้นผู้ที่ขอรับบริการพิเศษ
 • กรอกข้อมูลของคุณโดยเลือกหนึ่งใน 5 ตัวเลือก: - หมายเลขอ้างอิงการจอง, หมายเลข E-ticket, หมายเลขสมาชิก, Passport หรือบาร์โค้ดในบอร์ดดิ้งพาส
 • เช็คอินได้ภายใน 1- 12 ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบิน
 • ข้อกำหนดสำหรับการเช็คอินสัมภาระด้วยตนเอง (Self Bag Drop : SBD)

 • ไม่เป็นสิ่งของต้องห้าม หรือวัตถุอันตราย
 • สัมภาระมีน้ำหนักไม่เกินจากที่ได้รับ Allowance และไม่เกิน 32 กิโลกรัมต่อชิ้น
 • สัมภาระที่มีขนาดตามที่กำหนด (ไม่เกิน 50 x 110 เซนติเมตร) และสามารถโหลดผ่านสายพานได้ตามขั้นตอนปกติ
 • เป็นสัมภาระปกติไม่มีสิ่งของแตกหักเสียหายง่าย
 • ผู้โดยสารที่มีสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

  โหลดกระเป๋าสัมภาระที่เคาน์เตอร์อินเตอร์เน็ตเช็คอิน ดังนี้

 • C1 - C2, D1 - D4, E1 - E19 สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยต้องนำสัมภาระมาโหลดก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 - 12 ชั่วโมง
 • นำบัตรที่นั่งมาสแกนที่เครื่องโหลดสัมภาระอัตโนมัติ และปฏิบัติตามขั้นตอนการใข้เครื่อง
 • รอสัมภาระไหลผ่านลงสายพาน
 • ผู้โดยสารสามารถไปยังทางออกขึ้นเครื่อง

 • แสดงบัตรที่นั่งที่ไดรับจาก KIOSK ที่จุดตรวจสอบ
 • ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ Royal Silk Class กรุณาแสดงบัตรที่นั่งที่ไดรับจาก KIOSK ที่ Royal Silk Lounge ภายในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ
 • แสดงบัตรที่นั่งที่ไดรับจาก KIOSK พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
 • แสดงบัตรที่นั่งที่ไดรับจาก KIOSK แก่พนักงานต้อนรับก่อนเดินเข้าไปในเครื่องบิน