เช็คอินผ่านมือถือ

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น THAI Mobile

   

ไม่ว่าท่านเดินทางไปยังจุดหมายใดก็ตาม ท่านสามารถเช็คอินด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ หรือแอพลิเคชั่น และเลือกรับบัตรที่นั่งโดยเลือกพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 (home print boarding pass) หรือรับเป็นบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์ (mobile boarding pass) หรือ passbook กรณีที่ท่านใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS เพียงแค่ท่านมีเอกสารประกอบการเดินทางที่ถูกต้องตามที่ประเทศปลายทางกำหนดไว้ระหว่างการทำเช็คอิน 

สำหรับการเดินทางจากจุดหมายอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยและไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (advance passenger information) หากท่านมีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง ท่านสามารถเช็คอินและพิมพ์บัตรที่นั่งได้ด้วยตนเองทันที

ข้อกำหนดสำหรับการเช็คอินด้วยตนเอง

1.    เที่ยวบินภายในประเทศของการบินไทยที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สนามบินเชียงใหม่ (CNX) และสนามบินภูเก็ต (HKT)
2.    เที่ยวบินระหว่างประเทศของการบินไทยที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยที่ต้องมีเอกสารประกอบการเดินทางที่ถูกต้องระหว่างการเช็คอิน
3.    สำหรับการเดินทางจากจุดหมายอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยและไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Information) หากท่านมีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง ท่านสามารถเช็คอินและพิมพ์บัตรที่นั่งได้ด้วยตนเองทันที
4.    ต้องมีโทรศัพท์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
5.    เฉพาะผู้ที่ไม่ได้ใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารผ่านอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์
6.    ต้องมีชื่ออีเมล์ที่ยังใช้งานได้
7.    ยกเว้นผู้ที่ขอรับบริการพิเศษ


ขั้นตอนการเช็คอิน

ท่านสามารถใช้บริการเช็คอินผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ไม่ยาก เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น THAI Mobile จาก App Store หรือ Play Store จากนั้นเลือกรายการเช็คอิน ระบุตัวตนของท่านโดยพิมพ์นามสกุล รหัสสำรองที่นั่งที่ได้รับการยืนยันแล้ว หรือหมายเลขบัตรโดยสารอิเลคทรอนิกส์ ของท่าน แล้วคลิกดำเนินการต่อระบบจะทำการเช็คอินให้ท่านทันที นอกจากนี้ระบบสามารถเช็คอินผู้โดยสารและผู้โดยสารทารกพร้อมกันได้จำนวนมาก รวมทั้งผู้โดยสารที่มีรหัสสำรองที่นั่งเดียวกันและต่างกันที่เดินทางในเที่ยวบินเดียวกันอีกด้วย

ที่สนามบิน


ผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

• แสดงบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่จุดตรวจสอบ
• ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ Royal Silk Class กรุณาแสดงบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่ Royal Silk Lounge ภายในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ
• แสดงบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
• แสดงบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์แก่พนักงานต้อนรับก่อนเดินเข้าไปในเครื่องบิน

ผู้โดยสารที่มีสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

• โหลดกระเป๋าสัมภาระที่เคาน์เตอร์อินเตอร์เน็ตเช็คอิน ดังนี้
     o    C1 - C2 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ โดยต้องนำสัมภาระมาโหลดก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 - 12 ชั่วโมง
     o    C1 - C2, D1 - D4, E1 - E19 สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยต้องนำสัมภาระมาโหลดก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 - 12 ชั่วโมง
• แสดงบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่จุดตรวจสอบ
• ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ Royal Silk Class กรุณาแสดงบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่ Royal Silk Lounge สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ
• แสดงบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
• แสดงบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์แก่พนักงานต้อนรับก่อนเข้าไปในเครื่องบิน