ข้อมูลในการเดินทางช่วงโควิด-19

ข้อแนะนำในการเดินทาง

ข้อแนะนำในการเดินทาง

มาตรการในการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ

อ่านต่อข้อแนะนำในการเดินทางอ่านต่อ
สถานะเที่ยวบินและการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

สถานะเที่ยวบินและการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

อ่านต่อสถานะเที่ยวบินและการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอ่านต่อ
การจัดการบัตรโดยสารตามมาตรการป้องกันโควิด-19

การจัดการบัตรโดยสารตามมาตรการป้องกันโควิด-19

อ่านต่อการจัดการบัตรโดยสารตามมาตรการป้องกันโควิด-19อ่านต่อ
Visa on Arrival (VOA) วีซ่า ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง

Visa on Arrival (VOA) วีซ่า ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง

หลักเกณฑ์การขอวีซ่าเข้าราชอาณาจักรไทย

Read MoreVisa on Arrival (VOA) วีซ่า ณ จุดตรวจคนเข้าเมืองRead More
การบินไทย และ ไทยสมายล์ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโควิด-19

การบินไทย และ ไทยสมายล์ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโควิด-19

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจของผู้โดยสารในการให้บริการ บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ Covid-19 ผ่านทุกจุดสัมผัสอย่างเคร่งครัดตลอดการให้บริการบนเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางที่มีความเสี่ยงสูง

Read Moreการบินไทย และ ไทยสมายล์ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโควิด-19Read More
+