ประกาศ

News & Announcements

การบินไทยรับรางวัล “Asia’s Most Admired Brand 2014 - 2015”


          
               นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำประเทศสิงคโปร์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล “Asia’s Most Admired Brand 2014 - 2015” จาก นายอาบิมานญู โคช (Mr. Abhimanyu Ghosh, ที่ 2 จากซ้าย) ประธานและบรรณาธิการบริหาร World Consulting and Research Center (WCRC) ณ ประเทศสิงคโปร์

              อนึ่ง รางวัล Asia’s Most Admired Brand 2014 - 2015 จัดโดย WCRC ร่วมกับ บริษัท KPMG อินเดีย มอบรางวัลให้แก่บริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมจนประสบความสำเร็จและเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในเอเชีย ซึ่งทำการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง จากหลายประเทศเกี่ยวกับการรับรู้แบรนด์ การเติบโตของแบรนด์ และการยอมรับจากตลาด
ในเอเชีย ทั้งนี้ WCRC เป็นบริษัทวิจัยเกี่ยวกับแบรนด์และภาพลักษณ์องค์กรชั้นนำของเอเชีย โดยการใช้นวัตกรรมในการประเมินผลและพิจารณาจัดอันดับโดยนักตรวจสอบชั้นนำระดับโลก