การบินไทยร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจสายการบิน ประจำปี 2018

26 ธันวาคม 2561

นายกรกฏ ชาตะสิงห์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานคณะกรรมการสมาคมธุรกิจสายการบิน (Board of Airline Representatives หรือ BAR) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2018 โดยมีผู้แทนจากองค์กรการบิน อาทิ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) สายการบินต่างๆ และหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการและทิศทางของการพัฒนาธุรกิจสายการบินในประเทศไทย อีกทั้งเพื่อสรุปความคืบหน้าของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และแผนการพัฒนาสนามบินของประเทศไทยให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ ได้รับทราบ ณ โรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัน