การบินไทยจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัทฯ ครบรอบปีที่ 58

01 พฤษภาคม 2561

วันนี้ (วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัท การบินไทยฯ ครบรอบปีที่ 58 โดยมี พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง (ที่ 4 จากซ้าย) รักษาการประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (ที่ 5 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ (ที่ 6 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์ (ที่ 7 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ (ซ้ายสุด) รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ นางสุวิมล บัวเลิศ (ขวาสุด) รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานเลขานุการบริษัทฯ นายดนุช บุนนาค (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมในพิธี ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต