สมาคมธุรกิจสายการบิน (BAR) จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์

19 มิถุนายน 2562

นายกรกฏ ชาตะสิงห์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมธุรกิจสายการบิน (The Board of Airline Representatives Business Association หรือ BAR) เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง Data Protection and Cybersecurity เพื่อให้ความรู้และข้อมูลเชิงกฎหมาย เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันข้อมูลเพื่อความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ในระดับองค์กร จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผู้แทนจาก 20 สายการบินที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย อาทิ สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก สิงคโปร์แอร์ไลน์ ลุฟต์ฮันซ่า และการูด้า ร่วมสัมมนา ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย