ฝ่ายครัวการบินไทยรับรางวัล “Best Catering Award 2018”

15 มกราคม 2562

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล “Best Catering Award 2018” จากมิสเตอร์ เซิน จื้อ เว่ย (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป สายการบิน แอร์ ไชน่า ประจำประเทศไทย โดยฝ่ายครัวการบินได้รับรางวัลดังกล่าวจากความสามารถในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งกระบวนการผลิตและการส่งมอบอาหารขึ้นเครื่องให้กับสายการบิน แอร์ ไชน่า ในฐานะลูกค้าสายการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คัดเลือกจากครัวการบินทั้งหมด 140 แห่งทั่วโลกที่สายการบิน แอร์ ไชน่า ใช้บริการ ณ ฝ่ายครัวการบิน การบินไทย