การบินไทยต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

23 สิงหาคม 2561

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (ที่ 4 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ และนายกรกฏ ชาตะสิงห์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทยฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายฮิเดอากิ โอมุระ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น นายอะโดะ ยามะโมโตะ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมนาโกยา นายไดสุเกะ คุริฮาระ (ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการบริหารสมาพันธ์เศรษฐกิจส่วนจุบุ (Central Japan Economic Federation) นายมาซานาโอะ โทโมโซเอะ (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานบริษัทท่าอากาศยานนานาชาติเซ็นแทร์ (Central Japan International Airport Co.,Ltd.) และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และปรึกษาหารือเพื่อความร่วมมือด้านการเดินทางในเส้นทาง กรุงเทพฯ-นาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย
        
อนึ่ง การร่วมพูดคุยหารือดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันดีด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่างบริษัท การบินไทยฯ และจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศเพิ่มมากขึ้น และร่วมยินดีที่บริษัท การบินไทยฯ ทำการบินไปยังเมืองนาโกยาเป็นปีที่ 30 ทั้งนี้ การบินไทยทำการบินไปยังสนามบินนานาชาตินาโกยา จุบุ เซ็นแทร์ สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน เพื่อบริการผู้โดยสารและส่งต่อการท่องเที่ยวไปยังจังหวัดไอจิ