การบินไทยเสิร์ฟขนมหวานเมนูพิเศษเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ

06 สิงหาคม 2561

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยจัดขนมหวานเมนูพิเศษให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

เส้นทางภายในประเทศ จะให้บริการในทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ และทุกเที่ยวบินขาเข้า จากต่างจังหวัดมายังกรุงเทพฯ (ยกเว้น TG226 เส้นทางภูเก็ต- กรุงเทพฯ) โดยเพิ่มขนมหวานเมนูพิเศษ ได้แก่ ขนมอาลัวไพลิน บรรจุในถุงผ้าลายดอกมะลิ มอบให้กับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัด

เส้นทางระหว่างประเทศ จะให้บริการขนมหวานเมนูพิเศษ สำหรับมื้อกลางวัน หรือ มื้อเย็น โดยให้บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัดด้วย ไวท์ช็อกโกแลต เสิร์ฟพร้อมมูสมะลิ ในทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ (ยกเว้นเที่ยวบินไปยังตะวันออกกลาง และ เอเชียใต้บางเส้นทาง)

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)