ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย การบินไทย ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมธุรกิจสายการบิน

08 พฤษภาคม 2561

อนึ่ง สมาคมธุรกิจสายการบิน (BAR) ก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของสายการบินของไทยและสายการบินต่างชาติที่ให้บริการในประเทศไทย มีหน้าที่พิจารณาประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงาน และผลกระทบจากปัญหอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการบินโดยรวมของประเทศไทย และนำเสนอความเห็นร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือและเจรจากับรัฐบาล ผู้ประกอบการท่าอากาศยาน หน่วยงานกำกับดูแล และองค์กรด้านการบิน การขนส่งและการท่องเที่ยวอื่นๆ โดยปัจจุบัน BAR มีสมาชิกสายการบินนานาชาติกว่า 51 สายการบิน ที่ทำการบินมายังประเทศไทย
นายกรกฏ ชาตะสิงห์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับเลือกจากคณะกรรมการบริหารของสมาคมธุรกิจสายการบิน (Board of Airline Representatives (BAR)) ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจสายการบินคนใหม่ โดยมีนายพรต เสตสุวรรณ (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมฯที่พ้นวาระ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

อนึ่ง สมาคมธุรกิจสายการบิน (BAR) ก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของสายการบินของไทยและสายการบินต่างชาติที่ให้บริการในประเทศไทย มีหน้าที่พิจารณาประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงาน และผลกระทบจากปัญหอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการบินโดยรวมของประเทศไทย และนำเสนอความเห็นร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือและเจรจากับรัฐบาล ผู้ประกอบการท่าอากาศยาน หน่วยงานกำกับดูแล และองค์กรด้านการบิน การขนส่งและการท่องเที่ยวอื่นๆ โดยปัจจุบัน BAR มีสมาชิกสายการบินนานาชาติกว่า 51 สายการบิน ที่ทำการบินมายังประเทศไทย