ประกาศ

News & Announcements

การบินไทยเปิดให้บริการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม (Extra Baggage Allowance) ผ่านเว็บไซต์ของการบินไทย          การบินไทยเปิดให้บริการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม (Extra Baggage Allowance) ผ่านเว็บไซต์ของการบินไทย สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในเที่ยวบินที่ทำการบินโดยการบินไทย ตั้งแต่ 11 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ผู้โดยสารจะต้องซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเดินทางและสามารถซื้อได้สูงสุด 30 กิโลกรัม ต่อคน ต่อเส้นทาง ผู้โดยสารสามารถซื้อบริการนี้สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ เท่านั้น ยกเว้นเที่ยวบินไปลอสแองเจลลิส โดยสามารถชำระค่าบริการในสกุลเงินบาทด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต วีซ่า มาสเตอร์

คลิกที่นี่เพื่อทำการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม (Extra Baggage Allowance)

 

ขั้นตอนการซื้อ Extra Baggage Allowance

 

*สงวนสิทธิ์ยกเว้นผู้โดยสารเป็นหมู่คณะ/เด็กอ่อน และผู้ถือบัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน (stand-by)