การบินไทยทำการบินเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เดนปาซาร์ ตามปกติ

30 มิถุนายน 2561

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำการบินเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ตามตารางการบินปกติ พร้อมจัดเที่ยวบินพิเศษเพิ่มเพื่อรับผู้โดยสารที่ตกค้าง

 

เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัยความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟอากุง บนเกาะบาหลี ส่งผลให้เกิดเขม่าควันและเถ้าภูเขาไฟฟุ้งกระจายเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้ท่าอากาศยานเดนปาซาร์ต้องประกาศปิดสนามบิน และให้ทุกสายการบินงดทำการบินขึ้นลง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เป็นต้นมา แต่วันนี้ (วันที่ 30 มิถุนายน 2561) สถานการณ์ต่างๆ เริ่มคลี่คลาย ท่าอากาศยานเดนปาซาร์จึงได้ประกาศเปิดให้บริการตามปกติและบริษัท การบินไทยฯ ได้รับอนุญาตให้ทำการบินได้ตามตารางการบินปกติ โดยทำการบินทุกวัน ในเที่ยวไป เที่ยวบินที่ทีจี 431 เส้นทางกรุงเทพฯ-เดนปาซาร์ ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 09.35 น. ถึงท่าอากาศยานเดนปาซาร์ เวลา 14.55 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ของวันเดียวกัน และเที่ยวกลับเที่ยวบินที่ทีจี 432 เส้นทางเดนปาซาร์-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากเดนปาซาร์ ในเวลา 16.55 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 20.05 น. สำหรับในวันนี้ (วันที่ 30 มิถุนายน 2561) บริษัท การบินไทยฯ ได้จัดเที่ยวบินพิเศษเพิ่มอีก 1 เที่ยวบิน เพื่อให้บริการผู้โดยสารตกค้างเป็นกรณีพิเศษในเที่ยวไป เที่ยวบินที่ ทีจี 4319 เส้นทางกรุงเทพฯ-เดนปาซาร์ ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 10.35 น. ถึงท่าอากาศยานเดนปาซาร์ เวลา 15.33 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ของวันเดียวกัน และเที่ยวกลับ เที่ยวบินที่ ทีจี 4329 เส้นทางเดนปาซาร์-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากเดนปาซาร์ ในเวลา 17.10 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 20.20 น. อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีการปะทุของภูเขาไฟอากุง และส่งผลให้เกิดเขม่าปกคลุมสนามบินอีกครั้ง บริษัทฯ อาจจะพิจารณายกเลิกเที่ยวบิน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเที่ยวบินตามประกาศบริษัทฯ ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด หรือตรวจสอบตารางการบินได้ที่ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร.0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง