การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561

17 กรกฏาคม 2561

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภาคใต้ และสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ สามจังหวัดชายแดนใต้ จัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาของการบินไทย เพื่อขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2561 โดยในปีนี้การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษไป – กลับ รวม 14 เที่ยวบิน ออกจากประเทศไทย 3 จุดบิน ได้แก่ นราธิวาส กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และกระบี่ เพื่อบินไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย 2 จุดบิน ได้แก่เจดดาห์และมะดีนะห์ โดยเที่ยวบินขาไปเดินทางระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2561 เที่ยวบินขากลับเดินทางระหว่างวันที่ 5 – 12 กันยายน 2561 โดยจะมีผู้แสวงบุญเดินทางกับการบินไทยในปีนี้ประมาณ 4,000 คน
                
ทั้งนี้ การจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาดังกล่าว บริษัทฯ มุ่งเน้นอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้แสวงบุญอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยและการตรงต่อเวลาในทุกเที่ยวบิน พร้อมทั้งให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในทุกเที่ยวบินพิเศษที่ผลิตโดยครัวฮาลาลของการบินไทย ซึ่งมีขั้นตอนการประกอบอาหารเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลาม และได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล HAL – Q