คาร์โก้การบินไทยรับรางวัล “Certificate Of Appreciation” จากเจแปน แอร์ไลน์

27 มีนาคม 2562

นายสุชาติ ประทีปลัดดา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้จัดการแผนกฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล “Certificate Of Appreciation” จากสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ โดยฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าได้รับรางวัลดังกล่าวจากการให้บริการด้านคลังสินค้า ให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนที่ดีต่อสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ด้วยดีมาโดยตลอด ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ