การบินไทย เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินเที่ยวบินไปยังประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจาก "พายุไต้ฝุ่นกรอซา"

การบินไทยรายงานความคืบหน้าตารางการบินไปนาโกยาและโอซากา จากผลกระทบ "พายุไต้ฝุ่นกรอซา"

15 สิงหาคม 2562 เวลา 19.15 น.

1. เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ – นาโกยา ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562
  - เที่ยวบินขาไป เที่ยวบินที่ ทีจี 644 จากตารางบินปกติ เดิมออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 00.05 น. ถึงนาโกยาเวลา 08.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ปรับตารางบินเป็นออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันที่ 16 ส.ค. 62 เวลา 02.00 น. ถึงนาโกยาเวลาประมาณ 10.00 น. (เวลาท้องถิ่น) และเที่ยวบินขากลับ ทีจี 645 จากตารางบินปกติ ออกจากนาโกยา เวลา 11.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 15.00 น. ปรับตารางบินเป็นออกจากนาโกยาวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 11.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลาประมาณ 15.30 น.
  - เที่ยวบินขาไป เที่ยวบินที่ ทีจี 646 จากตารางบินปกติ เดิมออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 10.45 น. ถึงนาโกยาเวลา 18.40 น. (เวลาท้องถิ่น) ปรับตารางบินเป็นออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 23.00 น. ถึงนาโกยาเวลาประมาณ 07.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 16 สิงหาคม 2562 และเที่ยวบินขากลับ ทีจี 647 จากตารางบินปกติออกจากนาโกยา วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 04.30 น. ปรับตารางบินเป็นออกจากนาโกยาวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 08.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลาประมาณ 12.30 น.

2. เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ – โอซากา ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562
  - เที่ยวบินขาไปเที่ยวบินที่ ทีจี 672 จากตารางบินปกติเดิมออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 08.25 น. ถึงโอซากาเวลา 15.55 น. (เวลาท้องถิ่น) ปรับตารางบินเป็นออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่16 สิงหาคม 2562 เวลา 01.00 น. และคาดว่าจะเดินทางถึงโอซากาเวลาประมาณ 08.30 น. (เวลาท้องถิ่น) และเที่ยวบินขากลับ ทีจี 673 จากตารางบินปกติออกจาก โอซากา วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 17.35 น.(เวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 21.25 น. ปรับตารางบินเป็นออกจากโอซากา วันที่16 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 09.30 น. (เวลาท้องถิ่น) และคาดว่าจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลาประมาณ 13.20 น.
                
อนึ่ง บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารได้รับ จึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ ไปยังนาโกยา โอซากา และฟุกุโอกะ ที่ออกบัตรโดยสารก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2562 และระบุวันเดินทางระหว่างวันที่ 14 - 29 สิงหาคม 2562 ซึ่งผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางบินเป็นเส้นทางอื่นภายในประเทศญี่ปุ่นที่เป็น จุดบินของการบินไทย ได้แก่ โตเกียว (นาริตะ/ฮาเนดะ) นาโกยา โอซากา ฟุกุโอกะ ซัปโปโร โดยจะสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ จะเป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 หรือตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทย และตรวจสอบข้อมูลตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยรายงานความคืบหน้าตารางการบินไปยังโอซากา และฟุกุโอกะ จากผลกระทบ "พายุไต้ฝุ่นกรอซา"

15 สิงหาคม 2562

1. เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ - โอซากา  ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เที่ยวบินขาไป เที่ยวบินที่ ทีจี 672 จากตารางบินปกติเดิมออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 08.25 น. ถึงโอซากาเวลา 15.55 น. (เวลาท้องถิ่น) และเที่ยวบินขากลับ ทีจี 673 จากตารางบินปกติออกจากโอซากา เวลา 17.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 21.25 น. (เวลาท้องถิ่น) บริษัทฯ จะแจ้งตารางบินให้ทราบอีกครั้งในวันนี้เวลา 19.00 น.

2. เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562
 - เที่ยวบินขาไป เที่ยวบินที่ ทีจี 686 จากตารางบินปกติเดิมออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 09.50 น. ถึงฟุกุโอกะ เวลา 17.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ปรับตารางบินเป็นออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 10.13 น. และคาดว่าจะเดินทางถึงฟุกุโอกะเวลาประมาณ 17.40 น. (เวลาท้องถิ่น)
 - เที่ยวบินขากลับ เที่ยวบินที่ ทีจี 687 จากตารางบินปกติเดิม ออกจากฟุกุโอกะเวลา 18.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 21.40 น. ปรับตารางบินเป็นออกจากฟุกุโอกะเวลาประมาณ 19.00 น. (เวลาท้องถิ่น) และคาดว่าจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลาประมาณ 22.20 น.
                
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเที่ยวบินตามประกาศของบริษัทฯ ให้ติดตามข่าวสาร หรือตรวจสอบตารางการบินได้ที่ เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทย เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินเที่ยวบินไปยังประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจาก "พายุไต้ฝุ่นกรอซา"

14 สิงหาคม 2562

เรืออากาศเอก ปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาประเทศญี่ปุ่น ประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นกรอซา หรือพายุไต้ฝุ่นหมายเลข 10 เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อความปลอดภัยในการทำการบินอย่างสูงสุด บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินเที่ยวบินไปยังเมืองนาโกยา โอซากา และฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

1.เที่ยวบินที่ ทีจี 644 กรุงเทพฯ-นาโกยา ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เดิมออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 00.05 น. ถึงท่าอากาศยานนาโกยา เวลา 08.00 น. (เวลาท้องถิ่น) บริษัทฯ จะแจ้งเวลาทำการบินใหม่ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.

2. เที่ยวบินที่ ทีจี 646 กรุงเทพฯ -นาโกยา ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เดิมออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 10.45 น. ถึงท่าอากาศยานนาโกยา เวลา 18.40 น. (เวลาท้องถิ่น) บริษัทฯ จะแจ้งเวลาทำการบินใหม่ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.

3.เที่ยวบินที่ ทีจี 672 กรุงเทพฯ - โอซากา ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เดิมออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 08.25น. ถึงท่าอากาศยานโอซากาเวลา 15.55 น. (เวลาท้องถิ่น) บริษัทฯ จะแจ้งเวลาทำการบินใหม่ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 อย่างช้าไม่เกินเวลา 09.00 น.

4.เที่ยวบินที่ ทีจี 686 กรุงเทพฯ - ฟุกุโอกะ ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เดิมออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 09.50 น. ถึงท่าอากาศยานฟุกุโอกะ เวลา 17.00 น. (เวลาท้องถิ่น) บริษัทฯ จะแจ้งเวลาทำการบินใหม่ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 อย่างช้าไม่เกินเวลา 09.00 น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเที่ยวบินตามประกาศของบริษัทฯ ให้ติดตามข่าวสาร หรือตรวจสอบตารางการบินได้ที่ เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง