การบินไทยจัดงานสัมมนา TG Japan Explore Thailand Secondary Destinations ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

01 กุมภาพันธ์ 2562

ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค (ที่ 4 จากซ้าย) เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนา TG Japan Explore Thailand Secondary Destinations โดยมีนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ และนายอานุภาพ กิตติกุล (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศญี่ปุ่นและอเมริกา บริษัท การบินไทยฯ พร้อมทั้งตัวแทนจำหน่ายและสื่อมวลชนกว่า 70 คน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยภายในงานมีการแสดงวัฒนธรรมทั้งไทย ญี่ปุ่น และกิจกรรมมอบบัตรโดยสารรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน
                
อนึ่ง งานสัมมนาดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ซึ่งบริษัท การบินไทยฯ ได้สนับสนุนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยเที่ยวบินของการบินไทย สามารถเชื่อมต่อการเดินทางภายในประเทศและเส้นทางภูมิภาคด้วยเที่ยวบินของไทยสมายล์ได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบาย