การบินไทยแจ้งปรับเปลี่ยนตารางการบิน เส้นทาง โตเกียว - กรุงเทพฯ จากเหตุพายุใต้ฝุ่นฟ้าใส

09 กันยายน 2562

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า จากเหตุการณ์พายุใต้ฝุ่น "ฟ้าใส" เคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดชิบะ ใกล้กับกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเช้าวันที่ 9 กันยายน 2562 นี้ การบินไทยยังคงทำการบินเที่ยวบินเส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - โตเกียว ตามปกติ แต่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินขากลับจากกรุงโตเกียว ดังนี้

1. เที่ยวบินทีจี 683 เส้นทาง โตเกียว (ฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ เวลาออกเดินทางเดิม 10.35 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 15.05 น. กำหนดเวลาออกเดินทางใหม่เป็น 15.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 19.00 น.

2. เที่ยวบินทีจี 641 เส้นทาง โตเกียว (นาริตะ) - กรุงเทพฯ เวลาออกเดินทางเดิม 10.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 15.20 น. กำหนดเวลาออกเดินทางใหม่เป็น 12.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 17.00 น.

3. เที่ยวบินทีจี 643 เส้นทาง โตเกียว (นาริตะ) - กรุงเทพฯ เวลาออกเดินทางเดิม 12.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 16.30 น. กำหนดเวลาออกเดินทางใหม่เป็น 13.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 17.30 น.

การบินไทยใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร.02-356-1111