การบินไทยรับรางวัล Agent Friendly Airline Award จาก KATA

16 กรกฏาคม 2561

นายสุทธิโชค รอดลี้จิตร (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ประจำสาธารณรัฐเกาหลี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล Agent Friendly Airline Award ประเภท Bronze Prize จากนาย ยัง มูซึง (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสมาคมตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศเกาหลีใต้ (Korea Association of Travel Agents : KATA) โดยมีนาย คิม ซองซู (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป สายการบินเดลต้า แอร์ไลน์ส นาย โจว จูงซอก (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ สายการบินเอเชียน่า นาย แช โจงฮุน (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ สายการบินโคเรียนแอร์ นาย โซน จองซู (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ และนาย ลี ยอง (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป สายการบินแอร์แคนาดา ร่วมรับรางวัล ณ โรงแรมลอตเต้ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
               
อนึ่ง รางวัล Agent Friendly Airline Award เป็นรางวัลเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสายการบินและบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว โดยเกณฑ์การมอบรางวัลประเมินจากความพึงพอใจของบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว และคุณภาพการให้บริการของสายการบิน