แจ้งการปิดบริการห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารระหว่างประเทศของการบินไทยเป็นการชั่วคราว

อัพเดท : 02 ตุลาคม 2563

เรียน ท่านผู้โดยสาร


การบินไทยเปิดให้บริการห้องรับรองพิเศษระหว่างประเทศแบบชั่วคราว ในช่วงเวลาที่การบินไทยทำการบินเที่ยวบินระหว่างประเทศ  ตั้งอยู่ ณ บริเวณ Row A, หลังเคาน์เตอร์เช็คอินผู้โดยสารชั้นหนึ่ง อาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ  เพื่อให้บริการสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจของการบินไทย และผู้โดยสารรอยัลออร์คิดพลัสแพลทินัมและบัตรทอง  ผู้โดยสารบัตรทองสตาร์อัลไลแอนซ์ ที่ทำการบินบนเที่ยวการบินไทยระหว่างประเทศนั้น  ทั้งนี้การเปิดให้บริการห้องรับรองพิเศษไม่รวมถึงเที่ยวบินระหว่างประเทศของการบินไทยไม่รวมถึงเที่ยวบินรับกลับบ้าน (repatriation flight) และเมื่อเที่ยวบินระหว่างประเทศเปิดให้บริการเคาน์เตอร์เช็คอินก่อน 0500น และหลัง 2200น 

ทั้งนี้จะมีการให้บริการแบบจำกัดภายในห้องรับรองพิเศษ เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิท 19 และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารขณะเข้ารับบริการ
----------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ท่านผู้โดยสาร

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งหยุดการให้บริการห้องรับรองพิเศษเป็นการชั่วคราว

บริษัทฯ ใคร่ขออภัยท่านผู้โดยสารในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้

----------------------------------------------------------------------------------------------


เรียน ท่านผู้โดยสาร


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งหยุดการให้บริการห้องรับรองพิเศษ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ เป็นการชั่วคราว   ดังนี้
-  ห้องรับรองพิเศษ  Royal First Lounge, Royal Orchid  Lounge และ Royal Silk Lounge ทั้งหมด สำหรับ
-  ห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge, อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  และ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  สนามบินนานาชาติภูเก็ต  ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน - 30 เมษายน 2563   หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามระยะเวลาที่กำหนดในประกาศของจังหวัดภูเก็ต
-  ห้องรับรองพิเศษ Royal Silk  Lounge, อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ,  สนามบินนานาชาติกระบี่  ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563     
-  ห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge, สนามบินนานาชาติคันไซ , โอซากา  ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2563     

บริษัทฯ ใคร่ขออภัยท่านผู้โดยสารในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้

----------------------------------------------------------------------------------------------


เรียน ท่านผู้โดยสาร

อัพเดท : 27 มีนาคม 2563

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งหยุดการให้บริการห้องรับรองพิเศษ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ เป็นการชั่วคราว   ดังนี้
-  ห้องรับรองพิเศษ  Royal Orchid  Lounge, สนามบินนานาชาติฮ่องกง, ประเทศฮ่องกง  ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2563
-  ห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge,  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  และ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  สนามบินนานาชาติเชียงใหม่   ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม- 31 พฤษภาคม 2563     
สำหรับห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge, สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ จะปิดให้บริการถาวรตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ใคร่ขออภัยท่านผู้โดยสารในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้

----------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ท่านผู้โดยสาร

อัพเดท : 24 มีนาคม 2563

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งหยุดการให้บริการห้องรับรองพิเศษ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ เป็นการชั่วคราว ดังนี้
- ห้องรับรองพิเศษ  Royal Orchid  Lounge,  Changi  Airport, สิงคโปร์  ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563
บริษัทฯ ใคร่ขออภัยท่านผู้โดยสารในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้

----------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ท่านผู้โดยสาร

อัพเดท : 23 มีนาคม 2563

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งหยุดการให้บริการห้องรับรองพิเศษ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ เป็นการชั่วคราว   ดังนี้
-  ห้องรับรองพิเศษ  Royal Silk Lounge, Tribhuvan International Airport, กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ตั้งแต่วันที่ 22-31 มีนาคม 2563
-  ห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge,  Manila Ninoy Aquino International Airport,  มะนิลา   ประเทศฟิลิปปินส์   ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม- 12 เมษายน 2563
-  ห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge, Hazrat Shahjalal International Airport,  ธากา  ประเทศบังกลาเทศ    ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม- 23 พฤษภาคม 2563
บริษัทฯ ใคร่ขออภัยท่านผู้โดยสารในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้

----------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ท่านผู้โดยสาร

อัพเดท : 19 มีนาคม 2563

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งหยุดการให้บริการห้องรับรองพิเศษ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ เป็นการชั่วคราว   ดังนี้
-  ห้องรับรองพิเศษ  Royal Orchid Spa , Concourse D ,สนามบินสุวรรณภูมิ  ตั้งแต่วันที่ 18มีนาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
-  ห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge, สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ตั้งแต่วันที่ 19 -31 มีนาคม 2563

----------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ท่านผู้โดยสาร

อัพเดท : 13 มีนาคม 2563

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งหยุดการให้บริการห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารระหว่างประเทศของการบินไทย เป็นการชั่วคราว ณ สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอื่นๆ  ดังนี้


สนามบินสุวรรณภูมิ :
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้
- ห้องรับรองพิเศษ  Royal Silk Lounge Concourse D
- ห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge Concourse C
- ห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge Concourse E (เฉพาะด้านซ้าย)


ในระหว่างการปิดบริการห้องรับรองพิเศษข้างต้น บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้โดยสาร ใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษ ดังนี้
- ห้องรับรองพิเศษ Royal First Lounge Concourse D
- ห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge – Prestige Concourse D
- ห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge Concourse E (เฉพาะฝั่งขวา)
- ห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Domestic Lounge Concourse A

สนามบินอื่นๆ :
ห้องรับรองพิเศษของสายการบินสแกนด์ดิเนเวียแอร์ไลน์  ณ   ท่าอากาศยานอาร์ลันดา  โคเปนเฮเกน และออสโล  ซึ่งเป็นห้องรับรองพิเศษของสายการบินในกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ 
 
บริษัทฯ ใคร่ขออภัยท่านผู้โดยสารในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้

(2-11 ปี)
(0-23 เดือน)
(2-11 ปี)
(0-23 เดือน)
+Add More Route

ค้นหาข้อเสนอที่ดีที่สุดเพื่อการเดินทางที่สะดวกสบาย เรามีโรงแรมคุณภาพให้เลือกมากมาย จองโรงแรมกับเราและสนุกไปกับการพักผ่อน

  • Link external to agoda website
  • Link external to booking website
  • Link external to Royal Orchid Holiday website
  • Link external to Trip.com website

ค้นหาข้อเสนอที่ดีที่สุดเพื่อการท่องเที่ยว เรามีรถเช่าให้บริการ จองรถเช่ากับเราและสนุกกับการเดินทาง

  • Link external to rental car website
  • Link external to hertz website
  • Link external to hertz website