News & Announcements

การให้บริการเครื่องเช็คอินอัตโนมัติที่สนามบินนาริตะ

 


เริ่มวันที่ 02 มิถุนายน 2559 การบินไทยร่วมกับสายการบิน Star Alliance ณ สนามบินโตเกียวนาริตะ เริ่มการให้บริการเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ (Self Check-in Kiosk) แก่ผู้โดยสาร
 
การบินไทยจะเปิดให้บริการเคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับผู้โดยสารทุกชั้นบินที่เคาน์เตอร์ G และให้บริการเครื่องเช็คอินอัตโนมัติที่เคาน์เตอร์ F , G และ H จำนวน 34 เครื่อง  

ผู้โดยสารที่ใช้บริการเครื่องเช็คอินอัตโนมัติสามารถทำการเช็คอินล่วงหน้าและเลือกที่นั่งด้วยตนเอง  12 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก และสะดวกในการโหลดสัมภาระที่เคาน์เตอร์ Bag Drop ที่สนามบินเมื่อเคาน์เตอร์เปิดให้บริการ 
 
ปัจจุบันการบินไทยให้บริการเครื่องเช็คอินอัตโนมัติที่สนามบินสุวรรณภูมิ,แฟรงค์เฟิร์ต, โคเปนเฮเกน, ลอนดอนฮีทโธรว์27 พฤษภาคม 2559