การบินไทยร่วมขนส่งสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

26 กรกฎาคม 2561

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ร่วมขนส่งสิ่งของบริจาคช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงบอละเวน แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เกิดรอยแตกบริเวณสันเขื่อน ส่งผลให้มวลน้ำ
กว่า 5 พันล้านลูกบาศก์เมตรไหลทะลักออกท่วมพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก การบินไทย โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (คาร์โก้) ร่วมขนส่งสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยดังกล่าว
โดยผู้ที่ต้องการบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ สปป.ลาว สามารถนำไปส่งที่อาคารคลังสินค้าภายในประเทศของการบินไทย แผนกรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยขอความกรุณาแพ็คสิ่งของบริจาคใส่กล่อง หรือหีบห่อ เพื่อความสะดวก
ในการขนส่ง หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-137-4940-2 และ 02-137-4952-3 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 19.00 น. ทุกวัน
 
การบินไทยได้ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ขอให้ผู้บริจาคร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นที่ผู้ประสบภัยต้องการเร่งด่วน ได้แก่ เต้นท์ชั่วคราว ผ้าห่ม หมอน เครื่องนอน อุปกรณ์สำหรับทำอาหาร (อาทิ หม้อ กระทะจาน ชาม ช้อน ฯลฯ) ห้องน้ำเคลื่อนที่ (ความสูงไม่เกิน 1.60 เมตร) ยารักษาโรค (งดรับอาหารสด และน้ำดื่ม) ทั้งนี้ ของบริจาคจะต้องมีการเปิดตรวจและเอกซเรย์เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบความปลอดภัย โดยการบินไทยและสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ จะประสานส่งสิ่งของบริจาคให้กับกระทรวงแรงงาน สปป.ลาว เป็นผู้นำสิ่งของบริจาคไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยต่อไป
 
ทั้งนี้ บริษัท การบินไทยฯ จะร่วมขนส่งสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาว สปป.ลาว ในเบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย