การบินไทยจัดกิจกรรม “การบินไทยฉลาดใช้พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ครั้งที่ 8”

02 สิงหาคม 2561

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การบินไทยฉลาดใช้พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ครั้งที่ 8” พร้อมด้วยนายจิราวุฒิ วินัยพานิช
(ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทั่วไป และนายชาย เอี่ยมศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัย และสิ่งแวดล้อมการบิน บริษัท การบินไทยฯ ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การสะพานปลา บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิว.ไอ.พี.อีเล็คทริค จำกัด ร่วมในพิธีฯ ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย  
            
การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติ ตระหนักถึงและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีมาโดยตลอด จึงได้จัดกิจกรรม “การบินไทยฉลาดใช้พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ครั้งที่ 8” ขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นครั้งแรก เมื่อปี 2549 และได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง