นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธการบินไทยในงาน “มหกรรมผ้าไหม 2561 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 8

04 ธันวาคม 2561

เมื่อเร็วๆนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ที่ 3 จากซ้าย) นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา (ที่ 4 จากซ้าย) ภริยา ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายในงาน “มหกรรมผ้าไหม 2561 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 8” ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน โดยมี นางธีระสิน แสงรังษี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
 
ทั้งนี้ งาน “มหกรรมผ้าไหม 2561 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 8” จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วยทรงมีพระวิริยะ อุตสาหะ ในการรักษา คิดค้นวิจัยและพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมให้ผ้าไหมไทยก้าวสู่การเป็นสิ่งทอระดับสากล ซึ่งจัดโดยมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยว มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และบริษัท การบินไทยฯ