การบินไทยร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคนที่ 10 ล้าน ในปี 2561

20 ธันวาคม 2561

 

นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยชั้นประหยัด เส้นทางภายในประเทศ จำนวน 2 ที่นั่ง ให้แก่ มิส เห่อ เว่ยซิน (Ms. He Weixin) (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้โดยสารจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคนที่ 10 ล้าน ประจำปี 2561 ซึ่งเดินทางมาประเทศไทยด้วยเที่ยวบินของการบินไทย เที่ยวบินที่ ทีจี 613 เส้นทาง คุนหมิง-กรุงเทพฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในพิธีต้อนรับซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคนที่ 10 ล้าน ดังกล่าว เป็นโครงการของ ททท. เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศไทย โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน