สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเจริญพระพุทธมนต์ ประจำปี 2561

24 กรกฎาคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเจริญพระพุทธมนต์ ประจำปี 2561 และมอบทุนส่งเสริมการศึกษา
แก่พนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งบุตร-ธิดามีผลการเรียนและความประพฤติดีที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจแก่เหล่าพนักงานทั้งปวง โดยผู้แทนพระองค์ได้ถ่ายภาพร่วมกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง (ที่ 1 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ นางปรารถนา มงคลกุล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการ และนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (ที่ 5 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ ณ สำนักงานใหญ่
การบินไทย ถ. วิภาวดีรังสิต