การบินไทยร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์คนที่ 1 ล้าน ในปี 2561

24 ธันวาคม 2561

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐสิงคโปร์คนที่ 1 ล้าน ในปี 2561 ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แก่ มิสแองเจล่า ซุย ฮุน เกว๊ก (Ms. Angela Sui Hoon Kwek) (ที่ 3 จากซ้าย) เดินทางมาประเทศไทยด้วยเที่ยวบินของการบินไทย เที่ยวบินที่ ทีจี 414 เส้นทางสิงคโปร์-กรุงเทพฯ โดยมีนายศิริพงษ์ มังคะลี (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขายอาเซียน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยชั้นประหยัด เส้นทางสิงคโปร์-กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จำนวน 2 ที่นั่ง และนายนิวัตน์ จันทรโชติ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ บริษัท การบินไทยฯ ร่วมในพิธี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ