การบินไทยส่งมอบความสุขให้น้องๆ โรงเรียน ตชด. การบินไทย ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

14 มกราคม 2562

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยสโมสรพนักงานการบินไทย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โดยมี นางสุวิมล บัวเลิศ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทยฯ ในฐานะอุปนายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย คนที่ 1 พร้อมด้วย นายโอม พลาณิชย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในฐานะอุปนายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย คนที่ 2 กรรมการจากสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยและพนักงานจิตอาสา เป็นตัวแทน            นำของขวัญจากพี่ๆ พนักงานการบินไทย อาทิ อุปกรณ์การศึกษา หนังสือ เสื้อผ้า ขนม และของเล่น ไปมอบให้กับเด็กนักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี จำนวน 11 ทุน และมอบอุปกรณ์การศึกษาอื่นๆ ให้ทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย (ตชด. การบินไทย) โดยมี ร้อยตำรวจโท สุวรรณ ค่ำชู (ที่ 5 จากซ้าย) ครูใหญ่ คณะครู และนักเรียน รับมอบ ณ โรงเรียน ตชด. การบินไทย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว