กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย เข้ารับเครื่องหมายนักบินพลเรือนกิตติมศักดิ์

18 มกราคม 2562

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม (ซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้ารับการประดับเครื่องหมายนักบินพลเรือนกิตติมศักดิ์พร้อมเกียรติบัตร จากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในพิธีประดับเครื่องหมายนักบินพลเรือนกิตติมศักดิ์พร้อมเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ให้การสนับสนุนและทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันการบินพลเรือน และพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินพร้อมประกาศนียบัตรและโล่เชิดชูเกียรติ แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
                 
ทั้งนี้ พิธีประดับเครื่องหมายดังกล่าว จัดขึ้นโดยสถาบันการบินพลเรือนเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ มีผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายนักบินพลเรือนกิตติมศักดิ์พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 26 คน และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ที่เข้ารับการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินพร้อมประกาศนียบัตรและโล่เชิดชูเกียรติ จำนวน 159 คน