การบินไทยร่วมแสดงความยินดีในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2561

01 กุมภาพันธ์ 2562

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไบรอัน เจ. ดรูเคอร์ (ที่ 6 จากซ้าย) และศาสตราจารย์แมรี่ แคลร์ คิง (ที่ 3 จากซ้าย) จากสหรัฐอเมริกา ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ.2561 สาขาการแพทย์ และผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์จอห์น ดี. คลีเมนส์ (ที่ 5 จากซ้าย) จากสหรัฐอเมริกา และศาสตราจารย์ นายแพทย์ยอน อาร์.

โฮล์มเกรน (ที่ 4 จากซ้าย) จากราชอาณาจักรสวีเดน โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ (ที่ 7 จากซ้าย) เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ (ที่ 8 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
       
ทั้งนี้ การบินไทยให้การสนับสนุนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นประจำทุกปี โดยมอบบัตรโดยสารสนับสนุนการเดินทางของคณะกรรมการพิจารณารางวัลนานาชาติ และผู้ได้รับพระราชทานรางวัล เพื่อใช้ในการเดินทางมายังประเทศไทย