การบินไทยรับรางวัล Best Intercontinental Airline จาก The Grand Travel Awards

06 กุมภาพันธ์ 2562

นางสาวพลอยไพลิน ภมรมนตรี ผู้จัดการทั่วไปประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล สายการบินระหว่างทวีปที่ดีที่สุด ( Best Intercontinental Airline) จากการประกาศรางวัล The Grand Travel Awards โดยมี นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ร่วมในพิธีมอบรางวัล ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์

อนึ่ง การประกาศรางวัล The Grand Travel Awards นั้น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งผู้ตัดสินรางวัลประกอบด้วยคณะกรรมการ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร และตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวในราชอาณาจักรนอร์เวย์