การบินไทยและกองทัพอากาศร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประจำปี 2562

08 กุมภาพันธ์ 2562

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และพลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่างบริษัท การบินไทยฯ กับกองทัพอากาศ ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ณ ห้องรับรองพิเศษ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองหน่วยงาน อาทิ ด้านการบิน ด้านการศึกษา ด้านสนับสนุนการบิน ด้านเวชศาสตร์การบิน ด้านนิรภัยการบินและความมั่นคงการบิน เป็นต้น