การบินไทยร่วมพิธีรับพระราชทานตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

29 มีนาคม 2562

นายจิราวุฒิ วินัยพานิช (ขวา) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ (ซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีฯ เป็นประธานในพิธีฯ มอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
                
ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้แก่เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ และผู้แทนสื่อมวลชน ในการนำไปประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีฯ ให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีฯ อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ