ครัวการบินไทยเปิดโครงการปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้ระบบไอทีที่ทันสมัย

01 เมษายน 2562

นางวรางคณา  ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังของฝ่ายครัวการบิน การบินไทย ในงาน“Thai Catering Warehouse Technology Showcase 2019” โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยการนำระบบ Warehouse Management System/WMS เข้ามาใช้ในคลังสินค้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการคลังสินค้า ทำให้การจัดเก็บ การเบิกจ่าย และควบคุมสต๊อกสินค้า มีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น ณ ฝ่ายครัวการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ