การบินไทยลงนามความร่วมมือขยายธุรกิจกับบริษัทชั้นนำของโลกด้านการจัดการวางแผนการเดินทาง

25 กรกฎาคม 2561

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือในการขยายธุรกิจด้านการจัดการวางแผนการเดินทาง ระหว่างบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท คาร์ลสัน วากองลี ทราเวล จำกัด โดยมีนายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ และนางสาวว่อง ไว มัน (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท คาร์ลสัน วากองลี ทราเวล จำกัด ร่วมลงนาม พร้อมด้วยนายนนท์ กลินทะ (ที่ 1 จากซ้าย) รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทยฯ และนายปันกาจ กุมาร (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท คาร์ลสัน วากองลี ทราเวล จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานการบินไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์
                
อนึ่ง บริษัท คาร์ลสัน วากองลี ทราเวล จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำของโลกด้านการจัดการวางแผนการเดินทาง (Corporate Travel Management) และการลงนามสัญญาความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจการบินใน 8 ประเทศหลัก ประกอบด้วย ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตและการแข่งขันสูง