การบินไทยจัดพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

24 กรกฎาคม 2562

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เป็นประธานในพิธีกราบลาอุปสมบท ปลงผมนาค และทำขวัญนาค พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และพนักงาน ร่วมในพิธี ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย และ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
        
นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 บริษัท การบินไทยฯ ร่วมกับสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย จัดพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562ได้มีพิธีกราบลาอุปสมบทปลงผมนาค และทำขวัญนาค ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย และ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่ ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร ซึ่งการอุปสมบทหมู่ครั้งนี้มีพนักงานการบินไทยเข้าร่วมอุปสมบทจำนวน 17 นาย โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้
 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562    -  พิธีกราบลาอุปสมบท ปลงผมนาค และทำขวัญนาค ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562    -  พิธีอุปสมบทหมู่ ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562    -  พิธีสักการะพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค พิธีตักบาตรแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทยสุวรรณภูมิ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562    -  พิธีตักบาตรอาหารแห้ง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล ณ สำนักงานใหญ่   การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต พร้อมเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดทุ่งลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่  3 สิงหาคม 2562       - พิธีฉลองพระภิกษุใหม่ ณ วัดทุ่งลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่  9 สิงหาคม 2562       - พิธีลาสิกขา ณ วัดทุ่งลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
    
อนึ่ง พิธีอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ นอกจากจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้ว บริษัทฯ ยังจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้ศึกษาและรับการอบรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ตั้งใจประพฤติตนในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ชำระล้างจิตใจให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์ น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพื่ออานิสงส์อันยิ่งใหญ่อีกด้วย