การบินไทยเสิร์ฟเมนูพิเศษเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ

06 สิงหาคม 2562

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยจัดอาหารและขนมหวานเมนูพิเศษให้บริการผู้โดยสาร ระหว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
 
เส้นทางภายในประเทศ
- ชั้นธุรกิจ ให้บริการขนมหวานเมนูพิเศษเพิ่มในทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ ด้วย ขนมดอกมะลิ ส่วนทุกเที่ยวบินขาเข้าจากต่างจังหวัดมายังกรุงเทพฯ ให้บริการด้วย วุ้นสายใยรัก (ยกเว้นเที่ยวบิน TG226 เส้นทางภูเก็ต - กรุงเทพฯ) ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562
  นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2562 จะให้บริการอาหารเมนูพิเศษสำหรับมื้อกลางวัน หรือ มื้อเย็น ในทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ ด้วย ข้าวอัญชัน ห่อหมกปลามะพร้าวอ่อน ส่วนทุกเที่ยวบินขาเข้าจากต่างจังหวัดมายังกรุงเทพฯ ให้บริการด้วย
  ข้าวมันกะทิใบเตย ไก่ย่างสมุนไพร
- ชั้นประหยัด ให้บริการโดยเพิ่มขนมหวานเมนูพิเศษ ได้แก่ ขนมสัมปันนี บรรจุในกล่องสวยงาม มอบให้แก่ผู้โดยสารในทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ และทุกเที่ยวบินขาเข้าจากต่างจังหวัดมายังกรุงเทพฯ (ยกเว้นเที่ยวบิน TG226 เส้นทางภูเก็ต - กรุงเทพฯ)
  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562
 
เส้นทางระหว่างประเทศ จะให้บริการขนมหวานเมนูพิเศษ สำหรับมื้อกลางวัน หรือ มื้อเย็น ในทุกเที่ยวบิน  ขาออกจากกรุงเทพฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562
-    ชั้นหนึ่ง ให้บริการผู้โดยสารด้วย ขนมมาลัยตะโก้ข้าวสังข์หยดมะพร้าวอ่อน เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมข้าวสังข์หยด โดยนำขนมตะโก้ข้าวสังข์หยดมะพร้าวอ่อนมาจัดทำเป็นมาลัยดอกมะลิ
-    ชั้นธุรกิจ ให้บริการด้วย ขนมช่อมุกดาข้าวสังข์หยดมะพร้าวอ่อน ซึ่งไส้ขนมปรุงอย่างพิถีพิถันด้วยข้าวสังข์หยดตากแห้ง นำมาคั่วให้กรอบแล้วบดให้ละเอียด กวนกับน้ำตาลมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวอ่อน
 -   ชั้นประหยัดพิเศษและชั้นประหยัด ให้บริการด้วย ขนมตะโก้ข้าวสังข์หยดมะพร้าวอ่อน
 
 อนึ่ง ข้าวสังข์หยดเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ปลูกดั้งเดิมในจังหวัดพัทลุง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ จังหวัดพัทลุง ดำเนินการนำกลับมาปลูกใหม่ เพื่อเผยแพร่และรักษาพันธุ์ข้าวของไทย
              
ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางการบินพร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)