การบินไทยจัดงานเลี้ยงแนะนำการเปิดเส้นทางบินใหม่สู่เซนได ประเทศญี่ปุ่น

11 ตุลาคม 2562

วันนี้ (วันที่ 11 ตุลาคม 2562) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงานเลี้ยงแนะนำการเปิดเส้นทางบินใหม่สู่เซนได ประเทศญี่ปุ่น ศูนย์กลางภูมิภาคโทโฮคุ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดเส้นทางบินดังกล่าว พร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โดยบริษัทฯ ได้จำลองบรรยากาศภายในงาน เสมือนยกเมืองเซนได มาอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ โดยมีนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายชิเกคิ โคบายาชิ ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย นายนิซึมะ โทโมกิ กรรมการบริหารอาวุโส เมืองเซนได (City of Sendai) และนายทาคูยะ อิวาอิ ประธานบริหาร ท่าอากาศยานนานาชาติเซนได (Sendai International Airport) นายคิโยโยชิ โอบะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด นางสาวอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ทูโชฯ นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในงาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ
 
นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพของการบินไทย และมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมของคนไทยแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นยังได้ประกาศยกเว้นวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย จึงเป็นเส้นทางที่ได้รับการตอบรับที่ดีมาโดยตลอด การเปิดเส้นทางบินสู่เซนไดครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดประตูเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาคโทโฮคุ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และยังช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านการค้าการลงทุนอีกด้วย โดยภูมิภาคโทโฮคุไม่ได้มองการบินไทยแค่ในฐานะสายการบิน แต่เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่จะนำความเจริญก้าวหน้าสู่ภูมิภาคโทโฮคุ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างมาก ว่าการเปิดทำการบินสู่เซนไดของการบินไทยมียอดสำรองที่นั่งล่วงหน้าถึงเดือนมีนาคม 2563 สูงถึง 80%
 
การเปิดเส้นทางบินสู่เซนไดในครั้งนี้ นับเป็นเมืองที่ 6 และจุดบินที่ 7 ในประเทศญี่ปุ่น ของการบินไทย ทำให้การบินไทยมีเส้นทางบินครอบคลุมทุกภูมิภาคของญี่ปุ่น ได้แก่ โตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) นาโกยา โอซากา ฟุกุโอกะ ซัปโปโร และเซนได โดยบริษัทฯ จะเริ่มให้บริการบินตรงสู่เซนได พร้อมทำการบินเที่ยวบินแรกในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 และเพื่อการเฉลิมฉลอง และเป็นสิริมงคลในการทำการบินเที่ยวบินแรก บริษัทฯ ได้เลือกใช้เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300 นามพระราชทาน “ละหานทราย” ของบริษัทฯ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มาประดับ พร้อมประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีจำนวนที่นั่ง 364 ที่นั่ง เป็นชั้นธุรกิจ 34 ที่นั่ง และชั้นประหยัด 330 ที่นั่ง การบินไทยทำการบิน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ตามตารางการบิน ดังนี้
 
• เส้นทางกรุงเทพฯ – เซนได เที่ยวบินที่ ทีจี 626 ทำการบินทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 23.59 น. เดินทางถึงเซนได เวลา 07.40 น. ของวันรุ่งขึ้น (เวลาท้องถิ่น)
 
• เส้นทางเซนได – กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ ทีจี 627 ทำการบินทุกวันพุธ ศุกร์ และอาทิตย์ ออกเดินทางจากเซนได เวลา 11.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.05 น.
 
ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่ง และตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ thaiairways.com สำนักงานขายการบินไทย หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center โทร 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
 
ซึ่งการกลับมาเปิดให้บริการกรุงเทพฯ – เซนได ของการบินไทยในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับคำเชิญ พร้อมการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บริหารท่าอากาศยานนานาชาติเซนได และบริษัท โตโยต้า ทูโชฯ ที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและการอำนวยความสะดวกในการเปิดทำการบิน เพื่อให้เกิดการเชื่อมการเดินทางระหว่างไทยและญี่ปุ่นให้มีความสะดวกสบายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
 
เซนไดเป็นเมืองเอกในจังหวัดมิยะงิ (Miyagi) ซึ่งเป็น 1 ใน 6 จังหวัดของภูมิภาคโทโฮคุ อยู่ห่างจากโตเกียวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 300 กิโลเมตร เสน่ห์ของภูมิภาคโทโฮคุ คือมีสกีรีสอร์ทอยู่ตามจังหวัดต่างๆ จำนวนมาก และยังมีหิมะให้เล่นสกีในฤดูร้อนได้ นักท่องเที่ยวจึงสามารถแวะไปเยือนได้ทุกฤดูกาล ทั้งฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากเซนไดไปยังจังหวัดต่างๆ ของภูมิภาคโทโฮคุได้ อาทิ จังหวัดอะโอโมริ (Aomori) จังหวัดอะคิตะ (Akita) จังหวัดอิวะเตะ (Iwate) จังหวัดยะมะงะตะ (Yamagata) และจังหวัดฟุคุชิมะ (Fukushima) เซนไดเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงาม เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีต้นไม้เรียงรายเต็มไปด้วยสีเขียว ทำให้เซนไดได้สมญาว่าเป็นเมืองแห่งต้นไม้ โดยเฉพาะฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งมีวัดและศาลเจ้าที่มีประวัติอันยาวนานหลายแห่ง เช่น ซุยโฮเด็น และวัดโอซากิ ฮะจิมัง และศาลเจ้ามากมาย และยังเป็นต้นกำเนิดของลิ้นวัวย่างรสเลิศ จึงถือว่าเซนไดจะเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวไม่ต่างจากเมืองอื่นๆ
 
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดเส้นทางบินใหม่สู่เซนไดในครั้งนี้ การบินไทยจัดข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส (ROP) โดยสมาชิกที่ซื้อบัตรโดยสารเส้นทางเซนไดจะได้รับโบนัสไมล์ สูงสุด 2,000 ไมล์ และการบินไทยได้มอบน้ำหนักสัมภาระพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวกลับจากเซนไดระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 จะได้รับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเป็น 60 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ และ เพิ่มเป็น 50 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงผู้โดยสารสามารถนำ Boarding Pass ที่เดินทางกับการบินไทยในเส้นทางสู่เซนได มาแสดงกับโรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าทั่วไป ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ ในเมืองเซนไดได้ โดยร้านที่ร่วมรายการจะติดสัญลักษณ์ THAI PASS+ ซึ่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com
 
นอกจากนี้ การบินไทยโดยทัวร์เอื้องหลวงได้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวที่นำเสนอความแตกต่างของเส้นทาง และความหลากหลายของกิจกรรมในแต่ละฤดูกาล โดยเน้นการบริการแบบฟูลเซอร์วิส อาทิ โปรแกรมท่องเที่ยวสำหรับลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนกัน เช่น เล่นกอล์ฟ เล่นสกี ตระเวนชิมร้านอาหารชื่อดัง หรืออาหารท้องถิ่น ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรม ท่องเที่ยวพักผ่อนแช่ออนเซน เป็นต้น รวมถึงแพ็กเกจบัตรโดยสารการบินไทยพร้อมที่พักในราคาพิเศษ โดยให้ผู้โดยสารสามารถจัดโปรแกรมท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ทัวร์เอื้องหลวงได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์พิเศษให้ผู้โดยสาร อาทิ โปรโมชั่นบัตรเครดิต ของแจกพรีเมี่ยม และซิมโทรศัพท์ เป็นต้น ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูล ได้ที่ โทร 0-2356-2888 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-18.00 น. หรือดูรายละเอียดแพ็กเกจเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ royalorchidholidays.com