การบินไทยดูแลผู้โดยสารที่ตกค้างไปยังจุดหมายปลายทางอย่างเร็วที่สุด

28 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เร่งดำเนินการทยอยนำผู้โดยสารที่ตกค้างไปยังจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็วที่สุด

เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้นได้ดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินกรณีดังกล่าวตามมาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ จัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารที่มารอเช็คอิน
ทุกชั้นโดยสารตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งจัดโรงแรมที่พักให้แก่ผู้โดยสารบางส่วนและจัดหาเที่ยวบินทั้งของการบินไทยและสายการบินอื่นให้ผู้โดยสารที่ตกค้างเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางโดยเร็วที่สุด สำหรับผู้โดยสารที่ทำการต่อเครื่องโดยไม่มีวีซ่าเข้าประเทศไทย และยังตกค้างอยู่ที่สนามบิน บริษัทฯ ได้นำผู้โดยสารชั้นหนึ่งและธุรกิจใช้บริการห้องรับรองพิเศษของการบินไทยที่เปิดบริการพิเศษ 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษที่มีให้บริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้ง บริษัทฯ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเส้นทางที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

จากกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทั้งจากบุคคลและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่รวมพลังในนามประเทศไทย ช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ และอำนวยความสะดวกในการประทับตราเข้าประเทศไทย รวมถึงจัดทำวีซ่ากรณีพิเศษ เพื่อให้ผู้โดยสารได้อยู่ในประเทศไทยจนกว่าจะสามารถเดินทางกลับไปยังจุดหมายปลายทางได้ อีกทั้งช่วย อำนวยความสะดวกในการลงจอด และประสานขออนุญาตให้เครื่องบินของการบินไทยสามารถใช้เส้นทางบินผ่านน่านฟ้าของประเทศอื่นจนสามารถทำการบินไปยังยุโรปได้ ทำให้สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร คิงพาวเวอร์ ตำรวจท่องเที่ยว และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) สถานีตำรวจภูธรราชาเทวะ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ติดตามข่าวสารและตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง