การบินไทยครบรอบ 60 ปี ขอบคุณลูกค้ามอบไมล์สะสมพิเศษคูณ 3 เท่าทุกเที่ยวบิน สำหรับการออกบัตรโดยสารทางออนไลน์

30 เมษยน 2563

 

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบของขวัญพิเศษเพื่อขอบคุณลูกค้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ด้วยโปรโมชั่น THAI 60th Anniversary, Earn x3 ROP Miles มอบไมล์สะสมคูณ 3 ต่อเที่ยวบิน ให้แก่สมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส ที่สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com ภายในวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2563
 
นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ ครบรอบ 60 ปี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โปรแกรมสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส ได้จัดโปรโมชั่น THAI 60th Anniversary, Earn x3 ROP Miles มอบสิทธิประโยชน์ไมล์สะสมคูณ 3 ต่อเที่ยวบิน เพี่อเป็นของขวัญตอบแทนท่านสมาชิกที่เดินทางกับการบินไทยในเส้นทางระหว่างประเทศและเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทาง ตามรหัสชั้นโดยสารที่กำหนด (ทั้งเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยการบินไทยและไทยสมายล์) ที่มีการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com ภายในวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2563 (ตามเวลาในประเทศไทย) และเดินทางระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564
 
ทั้งนี้ โปรโมชั่น THAI 60th Anniversary, Earn x3 ROP Miles มีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สมาชิกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com/rop