การบินไทยเข้าพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับธนาคารไทยพาณิชย์

04 กรกฎาคม 2561

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เข้าพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายกรกฏ ชาตะสิงห์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท การบินไทยฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นลูกค้าภาคธุรกิจที่มียอดการใช้งานสูงสุดในกลุ่มสถาบันทางการเงิน ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์