การบินไทยและบริษัท ไทยซังซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด แสดงความยินดีกับผู้โชคดีในกิจกรรม “กิจกรรมลุ้นรางวัลกับ Samsung Pay Online Payment

18 มิถุนายน 2561

บริษัท การบินไทย จำกัด   (มหาชน) และบริษัท ไทยซังซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ในกิจกรรม “กิจกรรมลุ้นรางวัลกับ Samsung Pay Online Payment ประจำเดือนเมษายน 2561” จำนวน 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัลเป็นโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S9 มูลค่า 27,900 บาท รางวัลละ 1 เครื่อง ในการจับรางวัลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยสามารถตรวจรายชื่อผู้โชคดีด้านล่าง

1. ทิตาพัชร์ แสงสุข
2. อิสรีย์ ตันหรรษ์
3. วีระ โฆษิตวงศ์สกุล

Book My Flights

(2-11 ปี)
(0-23 เดือน)
(2-11 ปี)
(0-23 เดือน)
+Add More Route