การบินไทยคัดเลือกอาหารสำหรับเที่ยวบินพิเศษนำผู้แสวงบุญฮัจย์สู่ซาอุดีอาระเบีย

11 มิถุนายน 2562

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 8 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน และนายนนท์ กลินทะ (ที่ 9 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต (ที่ 7 จากซ้าย) อธิบดีกรมการปกครอง และนายสุธรรม บุญมาเลิศ (ที่ 4 จากซ้าย) เลขานุการจุฬาราชมนตรี ในโอกาสที่ร่วมคัดเลือกอาหารฮาลาลสำหรับเที่ยวบินพิเศษของการบินไทยเพื่อนำผู้แสวงบุญฮัจย์สู่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่อาคารฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยฯ
                 
อนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม โดยบริษัท การบินไทยฯ สนับสนุนการจัดเที่ยวบินประเภทเหมาลำขนส่งผู้แสวงบุญฮัจย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลามากกว่า 14 ปี การจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้แสวงบุญอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยและการตรงต่อเวลาในทุกเที่ยวบิน พร้อมทั้งให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในทุกเที่ยวบินที่ผลิตโดยครัวฮาลาลของการบินไทย ซึ่งมีขั้นตอนการประกอบอาหารเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลาม และได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล HAL-Q โดยในปีนี้เที่ยวบินพิเศษฮัจย์ของการบินไทยจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นราธิวาสและกระบี่ สู่เจดดาห์ และมะดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
 
บรรยายภาพ (จากซ้าย)
 
ลำดับที่       1      เชฟครัวการบินไทย
ลำดับที่       2      นายซัลมาน พิทักษ์คุมพล               รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี
ลำดับที่       3      นายธฤต สำราญเวทย์                    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับที่       4      นายสุธรรม บุญมาเลิศ                    เลขานุการจุฬาราชมนตรี
ลำดับที่       5      นายปริญญา ประหยัดทรัพย์            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ แห่งประเทศไทย
ลำดับที่       6      นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ                    รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง
ลำดับที่       7      ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต            อธิบดีกรมการปกครอง
ลำดับที่       8      นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์              กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยฯ
ลำดับที่       9      นายนนท์ กลินทะ                          ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทยฯ
ลำดับที่       10    นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์            ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์
ลำดับที่       11    นายภักดี มะแอ                            ประธาน บริษัท ดาน่า กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาเที่ยวบินพิเศษฮัจย์ บริษัท การบินไทยฯ
ลำดับที่       12    นายบดินทร์ อดุลย์ภักดี                  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ลำดับที่       13    เชฟครัวการบินไทย