บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดให้บริการ เครื่องโหลดสัมภาระอัตโนมัติ (Self–Bag Drop)

31 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562  ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดให้บริการ เครื่องโหลดสัมภาระอัตโนมัติ (Self–Bag Drop) ที่เคาน์เตอร์ D2 สนามบินสุวรรณภูมิอย่างเป็นทางการ โดยมี คุณมนัสนันท์ สิทธิจิรสิน กรรมการผู้จัดการ  ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)   คุณสมชาย คำบำรุง ผู้อำนวยการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  บริษัทการท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และคุณกิตติ  โชคชูชัย   ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทสามารถคอมเทค จำกัด   ร่วมกันมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ (Self-Service Kiosk) และ เครื่องโหลดสัมภาระอัตโนมัติ (Self- Bag Drop)  

การให้บริการ เครื่องโหลดสัมภาระอัตโนมัติ (Self Bag-Drop) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทำให้ผู้โดยสารมีทางเลือกมากขึ้นในการใช้บริการเช็คอินและตรวจรับกระเป๋าและลดเวลาในการรอคิวสำหรับการเช็คอินอีกด้วยผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินผ่าน อินเทอร์เน็ต หรือ โมบายแอปพลิเคชันของการบินไทย (Thai Airways Mobile Application) สามารถมาพิมพ์ป้ายสัมภาระ(Baggage tag) จากเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ (Self-Service Kiosk) ที่หน้า Row D หรือทำการเช็คอินผ่านเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ (Self-Service Kiosk) ที่สนามบิน พร้อมพิมพ์ป้ายสัมภาระ (Baggage tag)  สามารถติดป้ายสัมภาระด้วยตนเองและนำมาโหลดที่เครื่องโหลดสัมภาระอัตโนมัติ (Self- Bag Drop) ที่เคาน์เตอร์ D2  
        
ปัจจุบันการบินไทยได้ให้บริการเช็คอินอัตโนมัติภายใต้คอนเซ็ป “Easy Check-in” ผ่าน 3 ช่องทางคือ อินเทอร์เน็ตเช็คอิน    Thai Airways Mobile Application  และเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ (Self-Service Kiosk)  ที่สนามบินสุวรรณภูมิ  แฟรงก์เฟิร์ต  โคเปนเฮเกน ลอนดอน โตเกียวนาริตะ และ วางแผนจะให้บริการเพิ่มที่สนามบินฮ่องกง ช่วงปลายปี 2562 นี้  ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถดาวน์โหลด Thai Airways Mobile Application ใหม่ของการบินไทยได้จาก QR code ที่จัดวางไว้บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินของการบินไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ