การบินไทยพร้อมให้บริการที่ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่ อิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน

04 พฤษภาคม 2561

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมให้บริการที่ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่ อิสลามาบัด (Islamabad International Airport) ประเทศปากีสถาน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ตามที่ประเทศปากีสถานเปิดใช้ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่ คือ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสลามาบัด แทนท่าอากาศยานนานชาติ
เดิม คือท่าอากาศยานนานาชาติเบนาซี บุตโต ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดยทุกสายการบินที่ให้บริการไปยังกรุงอิสลามาบัดต้องย้ายไปทำการบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่ดังกล่าว
 
ทั้งนี้ การบินไทยทำการบินไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์ โดยมีรายละเอียดตารางการบิน ดังนี้
- เที่ยวไป ทีจี 349 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 19.00 น. เดินทางถึงอิสลามาบัดเวลา 22.10 น.(เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวกลับ ทีจี 350 ออกเดินทางจากอิสลามาบัด เวลา 23.20 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงกรุงเทพฯเวลา 06.25 น. (วันรุ่งขึ้น)

ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางบินและโปรโมชั่น พร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือTHAI Contact Center โทร (02) 356 1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)