ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่สำนักงานสีลม BKKHT ซึ่งมีผลตั้งแต่ วันที่ 01 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

01 มกราคม 2562

เนื่องจากกองบัตรโดยสาร HA ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่สำนักงานสีลม BKKHT ซึ่งมีผลตั้งแต่ วันที่ 01 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จึงทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการใหม่ที่สำนักงานสีลม

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์  08.00 - 17.00 น.


หยุดทำการ
: เสาร์ และ อาทิตย์
: วันหยุดนักขัตฤกษ์

สาขาที่เปิดทำการ

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์

วันเสาร์

วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันอาทิตย์

สาขาวิภาวดีรังสิต (HO walk-in)

08.00-17.00 น.

ปิด

ปิด

ปิด

สาขาหลานหลวง (HN walk-in)

08.00-17.00 น.

ปิด

ปิด

ปิด

สาขาสีลม (HT walk-in)

08.00-17.00 น.

ปิด

ปิด

ปิด