แจ้งปิดให้บริการงานบัตรโดยสารสำนักงานสีลมในวันเสาร์

30 พฤษภาคม 2561

เนื่องจากหน่วยงานกองบัตรโดยสาร สำนักงานสีลม จะปิดให้บริการในวันเสาร์ซึ่งมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป จึงทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการใหม่ ดังนี้

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์  08.00 - 17.00 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตรงกับ จันทร์ - ศุกร์) 09.00 - 16.00 น.

หยุดทำการ
: เสาร์ และ อาทิตย์
: วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตรงกับ เสาร์ – อาทิตย์)

สาขาที่เปิดทำการ

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์

วันเสาร์

วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันอาทิตย์

สาขาวิภาวดีรังสิต (HO walk-in)

08.00-17.00 น.

ปิด

ปิด

ปิด

สาขาหลานหลวง (HN walk-in)

08.00-17.00 น.

ปิด

ปิด

ปิด

สาขาสีลม (HT walk-in)

08.00-17.00 น.

ปิด*

09.00-16.00 น.

ปิด

* ปรับการให้บริการใหม่ เริ่ม 01 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป