การบินไทยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (TCEB) เปิดตัวโครงการ ASEAN MaxiMICE

04 กุมภาพันธ์ 2562

นายนิวัตน์  จันทรโชติ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวนุช  หอมรสสุคนธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ร่วมกันเปิดตัวโครงการ ASEAN MaxiMICE ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการบินไทยและTCEB เพื่อส่งเสริมการเดินทางในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประชุมนิทรรศการ หรือ MICE โดยมี นายธนบดี เหมสุจิ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการส่วนงานส่งเสริมการจัดประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล พร้อมด้วยนายชาร์ล ลีออง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้แทน TCEB ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ นายสถิต อ่ำพันธุ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการการบริการสนามบินสถานีสิงคโปร์ บริษัท การบินไทยฯ ร่วมงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
            
ทั้งนี้ โครงการ ASEAN MaxiMICE จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นผู้เดินทางท่องเที่ยวเชิงประชุมนิทรรศการจาก  4 ประเทศที่มีศักยภาพและเป็นตลาดที่กำลังเติบโต ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์ มายังประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษ อาทิ ช่องทางพิเศษ (Fast Track) สิทธิชมการแสดงทางวัฒนธรรม บัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS  สิทธิในการเพิ่มน้ำหนักกระเป๋า  สิทธิเลือกที่นั่งแบบกลุ่มในเที่ยวบินเดียวกัน เป็นต้น