การบินไทยจัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์กับทีเส็บ (TCEB)

10 พฤษภาคม 2562

นายวิวัฒน์  ปิยะวิโรจน์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนายจิรุตถ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ระหว่าง บริษัท การบินไทยฯ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. ทีเส็บ (TCEB) โดยมี นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สสปน. และนายธวัชชัย กิตติศรีบูรณ์กุล (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ บริษัท การบินไทยฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย
              
อนึ่ง ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์แห่งภูมิภาคอาเซียน  ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการบินไทยได้อำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ให้กับกลุ่มนักเดินทางไมซ์ ผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการระดับโลก