การบินไทยจับรางวัลผู้โชคดีจากแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

08 กุมภาพันธ์ 2562

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจับสลากรางวัลรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (THAI Customer Satisfaction Survey : e-TCSS) ที่ใช้บริการกับการบินไทยตลอดปี 2561ผู้โชคดีประจำเดือนต่างๆ จะได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสาร ชั้นประหยัด เส้นทางไป-กลับ ของการบินไทยรางวัลละ 2 ที่นั่ง สามารถตรวจรายชื่อด้านล่างหรือที่เว็บไซต์ thaiairways.com โดยมีนายวิโรจน์ ศิริโหราชัย ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารรายได้และบริการการพาณิชย์ นางปรียาศิริ เชื้อเทศ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ลูกค้า นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย นางสรณี รัตนจิระวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และคุณภาพการบริการ บริษัท การบินไทยฯ พร้อมด้วยนางสุภาพร นาคแท้ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

บริษัท การบินไทยฯ ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในทุกเส้นทางบินและทุกชั้นบริการ (THAI Customer Satisfaction Survey : e-TCSS) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มาอย่างต่อเนื่อง  และได้นำผลสำรวจมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดีเลิศและตรงกับความต้องการของลูกค้า
THAI Customer Satisfaction Survey e-TCSS

Name / Last Name

Country of Residence

1. MR. Thomas  Hasyn

United Kingdom

2. MR. Parthiban  Madhanraj

Australia

3. MR. Piti  Aunsub

Thailand

4. MS. Paramaporn  Rojpratak

Thailand

5. MR. Zeeshan  Junejo

Pakistan

6. MR. Okkar  Kyu Pe

Singapore

7. MRS. Britta  Wendt

Germany

8. MR. Tee Jin  Koh

Singapore

9. MR. Michael Raymond  Bahn

United Kingdom

10. DR. Lyra  Blanco

Philippines

11. MS. Renee Therse Betty  Paquin

Canada

12. MR. Claudio  Bernasconi

Switzerland