การบินไทยเชิญชวนผู้โดยสารร่วมลงทะเบียน “THAI Connect” พร้อมลุ้นรับของรางวัล

28 กันยายน 2561

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมลงทะเบียนและตอบคำถามผ่าน “THAI Connect” ใน LINE Official Account : Thaiairways เพื่อบริษัทฯ จะสามารถนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ได้ตรงกับความสนใจของผู้ที่ร่วมลงทะเบียน และให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของสมาชิกแต่ละท่านมากยิ่งขึ้น โดยผู้ที่ร่วมลงทะเบียนและตอบคำถามตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561 จะมีสิทธิลุ้นรับรางวัลบัตรโดยสารในเส้นทางบินที่เป็นจุดบินของการบินไทย ชั้นธุรกิจ จำนวน 1 รางวัล 2 ที่นั่ง และชั้นประหยัด จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมทั้งรางวัลอื่นๆ อีกกว่า 500 รางวัล อาทิ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าพกพา แฟลชไดร์ฟ สายรัดกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ Facebook : THAI Airways เว็บไซต์ thaiairways.com และ Official Line : Thaiairways ในหน้า Official Home และรางวัลบัตรโดยสารดังกล่าวจะเป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด